Upcycling, recycling og downcycling – kan du dit bæredygtige alfabet?

Upcycling, recycling og downcycling – kan du dit bæredygtige alfabet?

Upcycling, recycling og downcycling. Du har helt sikkert hørt disse og lignende begreber relateret til bæredygtighed før. Men hvad betyder de egentlig, og hvordan bruges de i modeindustrien? Læs med her for at få svaret. 

Bæredygtighed

Bæredygtighed er måske et af de mest komplekse begreber i nutiden. Der eksisterer utallige definitioner, og mange finder det helt umuligt at navigere rundt i de mange definitioner. I en af de mere anerkendte definitioner defineres bæredygtighed som noget, der er langtidsholdbart. I Brundtlandrapporten fra 1987 defineres bæredygtig udvikling som noget, der opfylder nutidens behov uden at forhindre fremtidens generationer i at kunne opfylde deres behov. En måske meget abstrakt og ukonkret begrebsforklaring, men essentielt set handler bæredygtighed inden for rammerne af modeindustrien om så vidt muligt at pleje vores sociale, samfundsmæssige og miljømæssige omgivelser gennem egne forretningsmæssige aktiviteter. Her må man notere sig, at modeindustrien aldrig vil kunne blive 100% bæredygtig.

Upcycling

Ved upcycling genbruges noget materiale på en smart måde, der giver det nyt liv og en ny funktion. På den måde opnår det genbrugte materiale en højere værdi, end det havde inden det blev lavet om til noget andet. VAER er et godt eksempel på en forretning, hvis produktionsprocesser er baseret på upcycling. I stedet for at bruge nyt stof, bruger VAER tekstilaffald i form af eksempelvis denim til at producere sko. Upcycling handler altså essentielt set om at mindske mængden af tekstilaffald og andet ressourceforbrug ved at benytte den ellers uudnyttede værdi i allerede eksisterende tekstilmaterialer.

Recycling

Recycling vil sige at give tekstilmateriale et cirkulært liv. Det vil sige, at et brugt tekstilmateriale genbruges igen og igen, uden at materialets kvalitet forringes i genanvendelsesprocessen. I genbrugsprocessen separeres et modeartikels forskellige materialer fra hinanden, hvorefter de enkelte materialer anvendes i nye modeartikler.

Downcycling

I modsætning til upcycling og recycling henviser downcycling til en proces, hvor noget tekstilmateriale genanvendes på en måde, der forringer dets originale kvalitet. Downcycling anvendes i sammenhænge, hvor det simpelthen ikke kan lade sig gøre at lave et brugt modeartikel om til et nyt af samme kvalitet. 

Transparens

Transparens er et andet ord for gennemsigtighed. Hermed menes, at man som forbruger eller interessent uden besvær kan tilgå informationer om virksomheders forretningsmæssige aktiviteter. Transparens handler altså i høj grad om at kommunikere åbent og ærligt om sine bæredygtighedsrelaterede handlinger.

Forsyningskæde

Med forsyningskæde menes hele et produkts rejse fra dets tilblivelse til forbrugeren. Forsyningskæder kan se meget forskellige ud, alt afhængig af hvilken industri eller produktkategori det drejer sig om. Som regel udgør det første led af forsyningskæden udvinding af råmaterialet. Råmaterialet transporteres så til en produktionsfabrik, hvor produktet produceres. Herfra skal produktet sælges eller videresælges, før det ender i forbrugerens besiddelse.

Er du selv stødt på andre begreber inden for rammerne af mere bæredygtig mode, som du har svært ved at forstå? Del dine erfaringer med os i kommentarfeltet!

 

Af: Michelle Andersen

Tilbage til blog